Mars: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2018 ökat med 42 400 och uppgick vid månadens slut till 753 100. Det innebär en ökning med 8 610 kunder under mars. Nettoinflödet i mars var 1 380* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 7 960* MSEK under 2018.

Från och med mars har Avanza ändrat definitionen av ”Sparkapital”, vilket innebär att utlåningen inte längre dras av från sparkapitalet. Detta ger en bättre bild av utvecklingen av sparkapitalet samtidigt som det möjliggör en mer rättvisande jämförelse med andra aktörer. Historiska siffror har räknats om och en uppdaterad version av Key Data finns på sajten, http://investors.avanza.se/sv/finansiell-statistik.

Mars
2018
Februari
2018
Förändring månad % Mars
2017
Förändring år %
Kunder, st 753 100 744 400 1 609 000 24
Nettoinflöde, MSEK 1 380* 2 080 –34 2 690 –49
Sparkapital, MSEK 288 700 293 000 –1 255 100 13
varav inlåning, MSEK 44 700* 43 900 2 35 100 27
Utlåning, MSEK 9 790* 9 700 1 8 760 12
varav värdepapperskrediter, MSEK 4 300* 4 300 0 4 290 0
varav Superbolånet PB, MSEK 5 480* 5 400 1 4 460 23
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  51 200* 66 600 –23 53 000 –3

*       Preliminära siffror.

**     Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 700 000 kunder med mer än 280 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.