Mars: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 mars 2014 till 331 000 stycken, motsvarande en ökning med 14 500 sedan ingången av 2014. Antalet konton uppgick till 573 600. Nettoinflödet i mars uppgick preliminärt till 1 330 MSEK.

Månadsstatistik – mars
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Mars
2014
Februari 2014 Mars
2013
Avanza -4 % 10 % 32 700 33 900 29 800
Nordnet 0 % 2 % 22 400 22 400 22 000
Skandiabanken -5 % 0 % 2 000 2 100 2 000
Övriga banker Särredovisas ej Särredovisas ej - - -
Privatspararna, totalt -2 % 6 % 57 100 58 400 53 800
Avanza Förändring en månad Förändring ett år 31 mars
2014
28 februari 2014 31 mars
2013
Sparkapital, MSEK 1 % 30 % 121 800 120 800 93 400
Utlåning, MSEK 6 % 33 % 4 070** 3 830 3 070
varav Bolån, MSEK 58 % - 760** 480 -
Inlåning, MSEK 0 % 20 % 18 000** 18 000 15 000
Kunder, st 1 % 13 % 331 000 326 800 292 200
Konton, st 2 % 17 % 573 600 565 100 492 200
Mars**
2014
Februari 2014 Mars
2013
Nettoinflöde, MSEK -31 % 27 % 1 330 1 940 1 050

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.

För ytterligare information vänligen kontakta:     

Martin Tivéus, VD
070-861 80 04
martin.tiveus@avanzabank.se

Om Avanza:

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas vision är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 330 000 kunder med över 120 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst i antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste fyra åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse ”Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: www.avanza.se

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 850 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera