Oktober: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2016 ökat med 83 600 och uppgick i oktober till 551 300. Det innebär en ökning med 9 920 kunder. Under månaden passerades även en miljon aktiva konton. Nettoinflödet var 2 040* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 22 300* MSEK under 2016.

Oktober
2016
September
2016
Förändring
månad %
Oktober
2015
Förändring
år %
Antal affärer** per dag, st  88 200* 80 300 10 68 200 29
Sparkapital, MSEK 222 800 222 900 0 183 100 22
Utlåning, MSEK 7 850* 7 520 4 6 020 30
  varav bolån 3 730* 3 600 4 2 570 45
  varav värdepapperskrediter 4 110* 3 920 5 3 450 19
Inlåning, MSEK 34 300* 34 500 −1 31 000 11
Kunder, st 551 300 541 300 2 450 500 22
Konton, st 1 013 300 994 700 2 817 900 24
Nettoinflöde, MSEK 2 040* 2 270 −10 1 490 37

*  Preliminära siffror.
** Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sofia Svavar, Chef Investerarrelationer, 070-761 80 53, sofia.svavar@avanza.se

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller försäkringsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 500 000 kunder med över 200 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner och näst störst sett till omsättning på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sex åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 700 000 kunder med mer än 280 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.