Oktober: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza har under 2017 ökat med 112 100 och uppgick i oktober till 682 800. Det innebär en ökning med 14 600 kunder under oktober. Nettoinflödet i oktober var 3 120* MSEK, vilket ger ett totalt nettoinflöde på 26 300* MSEK hittills under 2017. 

Avanza Auto, som lanserades i slutet av september, har haft ett starkt kapitalinflöde. Från lanseringen till och med utgången av oktober har närmare 15 000 kunder investerat över 500 MSEK i fonderna.

Oktober
2017
September
2017
Förändring
månad %
Oktober
2016
Förändring
år %
Antal courtagegenererande notor per dag, st**  62 200 57 300 9 53 000 17
Sparkapital, MSEK 280 000 272 000 3 222 800 26
Utlåning, MSEK 9 160* 8 930 3 7 850 17
  varav bolån 5 100* 4 990 2 3 730 37
  varav värdepapperskrediter 4 060* 3 930 3 4 110 -1
Inlåning, MSEK 42 300* 42 500 0 34 300 23
Kunder, st 682 800 668 100 2 551 300 24
Nettoinflöde, MSEK 3 120* 1 540 103 2 040 53

*   Preliminära siffror.
** Exklusive notor för fonder, Avanza Markets och aktier i courtageklass ”Start”, samt institutionella kunder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Birgitta Hagenfeldt, CFO och vice VD, 073-661 80 04, birgitta.hagenfeldt@avanza.se

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 680 000 kunder med mer än 270 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,5 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste sju åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera