Oktober: Månadsstatistik

Antalet konton hos Avanza Bank uppgick per 31 oktober till 530 500 stycken, motsvarande en ökning med 58 900 sedan ingången av året. Nettoinflödet i oktober uppgick till 630 MSEK.

Månadsstatistik – oktober
Antal affärer* per dag, st Förändring en månad Förändring ett år Oktober** 2013 September 2013 Oktober 2012
Avanza Bank -10 % 29 % 33 000 36 600 25 500
Nordnet 0 % 22 % 25 400 25 400 20 900
Saxo-Etrade -38 % 100 % 80 130 40
Skandiabanken -5 % 36 % 1 900 2 000 1 400
Övriga banker Särredovisas ej Särredovisas ej - - -
Privatspararna, totalt -6 % 27 % 60 500 64 100 47 800
Avanza Bank Förändring en månad Förändring ett år 31 oktober 2013 30 september 2013 31 oktober 2012
Sparkapital, MSEK 2 % 31 % 107 600 105 000 82 000
Utlåning, MSEK 4 % 17 % 3 250** 3 130 2 780
Inlåning, MSEK -2 % 12 % 16 600** 17 000 14 800
Konton, st 1 % 14 % 530 500 524 000 463 500
Oktober 2013 September 2013 Oktober 2012
Nettoinflöde, MSEK -29 % 31 % 630 890 480

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid NASDAQ OMX Stockholm och First North. Statistik från NASDAQ OMX.

** Preliminära siffror.

För mer information:

Martin Tivéus, VD Avanza Bank, telefon 070-861 80 04

avanzabank.se

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar