Oktober: Månadsstatistik

Antalet kunder hos Avanza uppgick per 31 oktober 2015 till 450 500 stycken, motsvarande en ökning med 79 200 sedan ingången av 2015. Antalet konton uppgick till 817 900. Nettoinflödet i oktober uppgick preliminärt till 1 490 MSEK och det totala nettoinflödet under perioden januari-oktober uppgick därmed preliminärt till 20 890 MSEK.

Månadsstatistik – oktober
Förändring en månad Förändring ett år Oktober
2015
September
2015
Oktober
2014
Antal affärer* per dag, st 22 % 82 % 65 400** 53 500 35 900
Förändring en månad Förändring ett år 31 okt
2015
30 sep
2015
31 okt
2014
Sparkapital, MSEK 7 % 36 % 183 100 170 700 134 700
Utlåning, MSEK 2 % 21 % 6 020** 5 880 4 960
varav Bolån, MSEK 4 % 49 % 2 570** 2 480 1 730
Inlåning, MSEK –2 % 51 % 31 000** 31 500 20 500
Kunder, st 1 % 25 % 450 500 443 900 359 900
Konton, st 2 % 29 % 817 900 805 800 632 800
Oktober
2015
September
2015
Oktober
2014
Nettoinflöde, MSEK 69 % –21 % 1 490** 880 1 890

* Med affärer avses köp- och säljtransaktioner vid Nasdaq Stockholm och First North. Statistik från Nasdaq.

** Preliminära siffror.

För ytterligare information vänligen kontakta:     

Martin Tivéus, VD
070-861 80 04
martin.tiveus@avanza.se

Om Avanza:

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas affärsidé är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 450 000 kunder med över 170 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar drygt 2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst i antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste fem åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse ”Årets nöjdaste sparkunder”. För mer information besök: avanza.se/ir

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera