SAS utökar samarbetet med Avanza Bank

Avanza Pension, som är ett helägt dotterbolag inom den börsnoterade Avanza Bank-koncernen, har ingått avtal med SAS Danmark avseende en tjänstpensionslösning för svenska piloter anställda i Danmark. Avtalet innebär ett utökat samarbete mellan SAS och Avanza Pension. Under första kvartalet 2009 startade samarbetet mellan SAS och Avanza Pension genom en tjänstepensionslösning för 180 piloter anställda i Sverige. ”Vi är mycket glada och stolta över det förtroende vi har fått från SAS. Jag ser vårt utökade samarbete som en kvalitetsstämpel på att vårt tjänstepensionserbjudande är mycket konkurrenskraftigt vad gäller pris, innehåll och service”, säger Henrik Källén, VD Avanza Pension. ”Vi har i samarbete med företrädare för berörd yrkeskategori gjort en genomgång av möjliga leverantörer och gemensamt kommit fram till att Avanza Pension erbjuder oss och de anställda den mest flexibla och optimala lösningen. Vi är mycket nöjda med genomförandet i samband med de förändringar som gjorts i samband med omläggningen och det gehör vi fått för våra önskemål”, säger Britt-Inger Fredriksson, Director Compensation & Benefits, SAS AB.

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 700 000 kunder med mer än 280 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar