Valberedning i Avanza

På årsstämman 2007 i Avanza AB beslutades att bolagets valberedning ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna jämte bolagets styrelseordförande samt att namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2008 och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

De ägare som enligt bolagets kännedom är de fyra största ägarna i Avanza är följande: Investment AB Öresund, Sven Hagströmer med familj och bolag, Mats Qviberg med familj samt SEB Fonder.

Dessa ägare har beslutat att valberedningen ska bestå av styrelseordförande Sven Hagströmer, Erik Törnberg som representerar Investment AB Öresund, Eva Qviberg som representerar familjen Qviberg samt Anders Oscarsson som representerar SEB Fonder. Erik Törnberg har utsetts till ordförande i valberedningen.

Förslag till valberedningen kan skickas per post till:
Avanza
Att: Valberedningen
Box 1399
111 93 STOCKHOLM

För mer information:
Erik Törnberg, telefon 08-402 33 00

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,8 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar