Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Avanza Bank Holding AB (publ)

Inför årsstämman i Avanza Bank Holding AB (publ) den 20 mars 2018 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter. 

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter
  • omval av Sophia Bendz, Sven Hagströmer, Jonas Hagströmer, Birgitta Klasén, Mattias Miksche, Hans Toll och Jacqueline Winberg
  • nyval av Viktor Fritzén
  • att Sven Hagströmer omväljs som ordförande.

Viktor Fritzén är född 1985 och civilekonom M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm. Fritzén är CFO och medlem i koncernledningen för LeoVegas Group. Tidigare befattningar inkluderar analytiker på GP Bullhound och Goldman Sachs.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Avanza Bank Holding AB kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs den 12 februari 2018.

Valberedningen består inför årsstämman 2018 av:

Erik Törnberg, valberedningens ordförande, som representerar Creades AB. Sven Hagströmer, som representerar familjen Hagströmer inklusive bolag. Magnus Dybeck, som representerar familjen Dybeck inklusive bolag. Per Colleen som representerar Fjärde AP-fonden. Tillsammans representerar valberedningen cirka 28 procent av rösterna i bolaget.

”Denna information är sådan som Avanza Bank Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2018 klockan 14:15 (CET)."

För mer information:
Erik Törnberg, Valberedningens ordförande, telefon 08-412 011 00

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har över 700 000 kunder med mer än 280 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 3,6 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir


Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste åtta åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera