Valberedningens förslag till val av styrelse inför årsstämma i Avanza Bank

Valberedningen i Avanza Bank Holding AB (publ) framlägger följande förslag till val av styrelse inför Avanza Bank Holding AB:s (publ) årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: Anders Elsell, Sven Hagströmer, Lisa Lindström, Mattias Miksche, Andreas Rosenlew och Jacqueline Winberg, samt nyval av Martin Tivéus. Nicklas Storåkers har avböjt omval.

Valberedningens redogörelse och förslag samt motiverat yttrande till val av styrelse finns tillgängligt i sin helhet på bolagets hemsida.


För mer information:

Erik Törnberg, valberedningens ordförande, telefon 08-412 011 07

avanzabank.se

Taggar:

Om oss

Avanza är en digital plattform för sparande och investeringar som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat på Stockholmsbörsen. Avanzas kundlöfte är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos andra banker eller pensionsbolag. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt pensionserbjudande. Avanza har drygt 800 000 kunder med över 300 mdr SEK i totalt sparkapital. Det motsvarar 4 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst sett till antalet transaktioner på Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste nio åren vunnit SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: https://www.avanza.se/ir.

Prenumerera

Dokument & länkar