Om oss

Avaris är ett biotekniskt bolag som grundades år 2001 av tre forskningsgrupper vid Karolin¬ska Institutet och Karolinska Institutet Innovations AB. Företagets inriktning är att utveckla nya läkemedel och behandlings¬metoder baserade på cell- och genterapi med målet att få fram kommersiellt framgångsrika läke¬medelsprodukter mot kroniska infektioner, cancer och ärftliga sjukdomar. Marknaden för nya cellterapier växer snabbt i hela världen och Avaris mål är att bli norra Europas ledande före¬tag inom detta område. www.avaris.se