Avega Group AB tecknar ramavtal med Ekonomistyrningsverket

Avega Group tecknar ramavtal med Ekonomistyrningsverket (ESV). Avtalet omfattar konsulttjänster och gäller 24 månader med option om förlängning i ytterligare 12 månader. Avega Group ska tillhandahålla konsulter med särskild kompetens och erfarenhet av ekonomisystem inom statlig förvaltning. ”Vi är väldigt nöjda med att ha erhållit detta förtroende från ESV. Våra konsulter har gedigen kunskap och lång erfarenhet av denna typ av verksamhet. Vi är mycket glada över avtalet och ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete,” säger Jan Rosenholm, VD för Avega Group. ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regering, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi. ESV är också Sveriges nationella revisionsorgan för EU-medel. Stockholm den 3 juni 2009, Avega Group AB (publ)

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar