Avega Group accelererar i Göteborg

Avega Group accelererar återigen i Göteborg, med hela Västregionen som marknad.  Vi ser nu att marknaden växer och att kunderna efterfrågar specialisttjänster som vi inom Avega Group kan leverera. Därför stärker vi vår närvaro ytterligare genom två strategiska rekryteringar, vilka kommer att ansvara och vidareutveckla vår verksamhet i Göteborg.

Jörgen Johansson och Bertil Blomsterberg har lång erfarenhet från den Västsvenska IT-konsultmarknaden och har byggt upp och utvecklat flera konsultorganisationer i roller inom såväl försäljning som ledning.

"Vi har känt varandra länge och har vid flera tillfällen diskuterat tanken om att bygga något tillsammans. I och med Avega Groups närvaro i Göteborg har vi hittat ett sammanhang som känns helt rätt både på det personliga och affärsmässiga planet. Med Avega Groups historik, ledning och varumärke, ska vi tillsammans med våra gemensamma förmågor attrahera såväl specialister som kunder", säger Jörgen och Bertil.

Jörgen Johansson kommer närmast från en roll som VD på Avaio och Bertil Blomsterberg från motsvarande roll på Swedish Consulting Group.

 "Detta är mycket spännande och ger oss ytterligare möjligheter att hjälpa våra kunder i Västsverige. Flera av våra kunder har efterfrågat vår närvaro i regionen och generellt sett utvecklas marknaden i väst starkt nu. Med den timingen och Jörgens och Bertils bakgrund känns detta mycket spännande", säger Jan Rosenholm, VD och koncernchef för Avega Group.     

Stockholm den 29 april 2011, Avega Group AB (publ)

För mer information, kontakta gärna:
Mats Schultze, VD Avega Väst AB
Fredrik Blad, kontaktperson för Avega Väst AB
Tel: +46 (0)31 10 75 00

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB har ca 320 anställda och är etablerade i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar