Avega Group inleder samarbete med Korta Vägen vid Stockholms universitet

Avega Group har inlett ett samarbete med integrationsprojektet Korta Vägen, en arbetsmarknadsutbildning som syftar till att hjälpa nyanlända akademiker in på den svenska arbetsmarknaden. Korta Vägen är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Stockholms universitet. Avega Group bidrar genom att i uppdrag hos kunderna erbjuda praktik som ger erfarenhet och kontakter.

Många nyanlända akademiker har efterfrågad kompetens, men saknar kontakt med den svenska arbetsmarknaden och det nätverk som många gånger krävs för att hitta rätt jobb. Deltagarna i Korta Vägen har minst tre års akademisk utbildning.

– Samarbetet med Korta Vägen innebär att våra konsulter kan ta med en person med rätt kompetens som trainee i sitt projekt hos kunder under tre till fyra månader. Förhoppningen är att den erfarenhet och de kontakter som personen får ska leda till jobb, säger Magnus Björkdahl, ansvarig för samarbetet på Avega Group.

Arbetet sker i nära samarbete med konsulten, personen som erbjuds praktik, Korta Vägen och Avega Groups kunder. 

– Vår förhoppning är att samarbetet även ska gynna våra kunder som erbjuds möjlighet att anställa en trainee om matchningen blir rätt, avslutar Magnus Björkdahl.

Korta Vägen erbjuder handledarutbildning för konsulter som är intresserade av att handleda en nyanländ akademiker. Läs mer om Korta Vägen: www.su.se/samverkan/foretag/korta-vagen.

Johan Ekesiöö, tf. VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: +46 (0)8 407 65 00

Avega Group är ett konsultföretag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Samarbetet med Korta Vägen innebär att våra konsulter kan ta med en person med rätt kompetens som trainee i sitt projekt hos kunder under tre till fyra månader. Förhoppningen är att den erfarenhet och de kontakter som personen får ska leda till jobb.
Magnus Björkdahl