Avega Group och Lean-Kanban University i explicit samarbete

Lean-Kanban University (LKU) meddelade i veckan bildandet av Lean-Kanban University Accredited Kanban Training Program för att hantera den växande efterfrågan på högkvalitativ utbildning i Kanbanmetoden. SI samband med detta tillkännager Avega Group sitt nära samarbete med Lean-Kanban University och är därmed ett av få företag i världen som kan erbjuda ackrediterad Kanbanutbildning.

Kanbanmetoden är en metod för att leda och förbättra kunskapsarbete i befintliga processer. Metoden har inspirerats av bland annat Lean och Toyotas ledningssystem. En grundläggande tanke i Kanbanmetoden är optimering av värdeflöden. Att flödesoptimera kunskapsarbete är särskilt utmanande eftersom så kallade flaskhalsar och ansamlingar av arbete och inte är synliga. Kanbanmetoden fokuserar därför först på att visualisera processens arbetsflöde. Förbättringarna görs sedan kontinuerligt i små steg med hjälp av vetenskapliga metoder och modeller.

Lean-Kanban University Accredited Kanban Training Program är framtaget för att skapa förtroende hos konsumenterna avseende kvaliteten på Kanbanutbildning. Programmet fastställer Kanbanutbildningens kvalitet baserat på nivån på organisationen, den enskilde läraren samt utbildningens läroplan. Kvaliteten måste uppfylla kriterierna inom alla dessa områden för att Kanbanutbildningar ska få kallas ackrediterad.

”Avega Group har lång och bred erfarenhet av Kanbanmetoden och vi är glada att nu kunna fördjupa vårt engagemang ytterligare i Kanbanmetodens vidareutveckling”, säger Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB.

”Eftersom efterfrågan på Kanban växer kommer konsumenter över hela världen dra nytta av pålitliga Kanbanutbildningar levererade av våra medlemsföretag”, säger David J. Anderson, nyutnämnd VD för Lean-Kanban University och skapare av Kanbanmetoden.

Grundarna av Lean-Kanban University Accredited Kanban Training Program kommer från tio länder i tre världsdelar och är alla ledande utbildnings- och konsultföretag inom mjukvaruutveckling och projektledning. Förutom Avega Group AB (Sverige) ingår även David J. Anderson and Associates, Inc (USA), Net Objectives (USA), AgileSparks Ltd (Israel), Agileminds bvba (Belgien), Athega AB (Sverige), Corporate Kanban (USA), Imaginet (Kanada), it-agile GmbH (Tyskland), Leverage51 AS (Norge), LEANability e.U. (Österrike), Crisp AB (Sverige), Reaktor (Finland), TeamProsource NV (Belgien,Storbritanien), Trifork A/S (Danmark), Valueinnova LLC (USA), VX Company IT Services B.V. (Holland), Xebia Group B.V. (Holland).

Stockholm den 22 februari 2012, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

  Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerade i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group är ett konsultföretag inom IT och verksamhets- utveckling. Vi är organiserade i specialiserade dotterbolag för att alltid kunna erbjuda den bästa kompetensen på marknaden. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde, har vi förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Våra kunder är både nationella och internationella företag inom olika branscher samt offentlig sektor. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group har ca 400 anställda och är etablerade i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo.

Dokument & länkar