Avega Group omstämplar A-aktier

 

Avega Group AB har under februari månad på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 800 000 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. Efter omstämplingen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 11 325 350, varav antalet A-aktier uppgår till 3 679 170 och antalet B-aktier uppgår till 7 646 180. Det totala antalet röster uppgår efter omstämplingen till 44 437 880.

Antal aktier och röster i Avega Group AB framgår även av följande tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Totalt antal röster Totalt antal aktier
Före omstämpling 4 479 170 6 846 180 51 637 880 11 325 350
Efter omstämpling 3 679 170 7 646 180 44 437 880 11 325 350

Denna information utgör offentliggörande av ökning av antalet aktier enligt 4 kap. 9 § första stycket i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Stockholm den 15 mars 2012 , Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

  Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Om oss

Avega Group är ett konsultföretag inom IT och verksamhets- utveckling. Vi är organiserade i specialiserade dotterbolag för att alltid kunna erbjuda den bästa kompetensen på marknaden. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde, har vi förmånen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Våra kunder är både nationella och internationella företag inom olika branscher samt offentlig sektor. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group har ca 400 anställda och är etablerade i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo.

Dokument & länkar