Delårsrapport för perioden maj - juli 2008, Avega (publ) (korrigerad rapport)

Första kvartalet visar på fortsatt tillväxt och mycket god lönsamhet

Maj – juli 2008
• Omsättning + 30,6% till 42,0 (32,2) MSEK
• Rörelseresultat + 35,5% till 4,6 (3,4) MSEK
• Rörelsemarginal 11,0 (10,6) %
• Nettoresultat + 31,4% till 3,1 (2,4) MSEK
• Vinst per aktie 0,30 (0,23) SEK/aktie

”Avega fortsätter att växa organiskt med kvalitet och lönsamhet i fokus. Efterfrågan på våra tjänster är fortsatt god, vilket medför en mycket tillfredsställande beläggning. Kvartalets rörelseresultat uppgick till 4,6 MSEK med en rörelsemarginal om 11,0 procent.”

Första kvartalet 2008/2009 visar på en fortsatt god utveckling för Avega. Omsättningen för perioden ökade med 30,6 procent och rörelsemarginalen uppgick till 11,0 procent. Nettoresultatet uppgick till 3,1 (2,4) MSEK. Ett mycket positivt resultat med tanke på att första kvartalet har lägre antal tillgängliga arbetstimmar än övriga kvartal.
Vi fortsätter att arbeta långsiktigt med nationella och internationella företag och har under perioden fått utökat förtroende hos många av våra befintliga kunder, så som Länsförsäkringar, Sony Ericsson, H&M och ICA. Vi har även ingått avtal med Skanska, Payzone och Posten samt inlett diskussioner med ett flertal nya kunder.
För att möta marknadens fortsatta efterfrågan på kvalificerade tjänster har vi med gott resultat fortsatt vår rekrytering av specialistkonsulter. I vår rekryteringsprocess ställs höga krav på erfarenhet, kompetens och konsultmässighet. Under perioden har 20 nya medarbetare kontrakterats och antalet medarbetare uppgick till 178 i slutet av perioden.
I enlighet med vår tillväxtstrategi expanderar Avega där efterfrågan är stark. Avegas etablering i Öresundsregionen med kontor i Malmö framskrider enligt plan och etableringen i Västsverige har påbörjats.
Avega följer noga det allmänna konjunkturläget. Vi har tidigare påvisat Avegas förmåga att bibehålla god lönsamhet även under avmattningar i ekonomin. Avega är väl positionerade för att dra fördelar och öka våra marknadsandelar i en vikande marknad.
I dagsläget ser jag en fortsatt stark efterfrågan på våra tjänster och min övertygelse är att Avega kommer att kunna möta marknadens efterfrågan på specialistkonsulter. Vi ska även fortsättningsvis leverera kvalitet, lönsamhet och tillväxt i nämnd ordning.

4 september 2008

Jan Rosenholm
Verkställande direktör Avega AB

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar