Delårsrapport jan–mar 2012: Fortsatt tillväxtfokus och lönsamhet för Avega Group

Under det första kvartalet uppgick omsättningen till 106,4 MSEK, vilket är en ökning om 9 procent jämfört med samma period föregående år. Detta är effekten av de offensiva satsningar som vi gjort inom såväl nya tjänstesegment som på nya geografiska marknader. Vi kan konstatera att vi har tagit marknadsandelar inom flertalet områden. Rörelsemarginalen har, som väntat, påverkats av dessa satsningar och uppgick till 8,5 procent jämfört med 14,2 procent under samma period föregående år. Rörelsemarginalen har även i viss mån påverkats av något lägre beläggning inom några av bolagets tjänsteerbjudanden. Timpriserna var under kvartalet fortsatt stabila.

Januari–mars 2012

• Omsättning 106,4 (97,1) MSEK

• Rörelseresultat (EBIT) 9,0 (13,8) MSEK

• Rörelsemarginal 8,5 (14,2) procent

• Periodens resultat 6,8 (10,2) MSEK

• Periodens resultat per aktie 0,50 (0,74) SEK

• Kassaflöde från den löpande verksamheten –4,3 (3,3) MSEK

Den fullständiga rapporten finns på Avega Groups hemsida http://www.avegagroup.se.

Stockholm den 25 april 2012, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

 Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar