Delårsrapport jan–mar 2013: Fokus på lönsamhet för Avega Group

Under det första kvartalet uppgick omsättningen till 109,6 MSEK, vilket är en ökning om 3,0 procent jämfört med perioden januari till mars 2012. Förutom förnyat förtroende från ett antal existerande kunder, tillkom åtta nya kunder under perioden. Vi förstärker därmed ytterligare vår position på den svenska marknaden för specialiserade konsulttjänster inom IT- och verksamhetsutveckling. Rörelsemarginalen uppgick till 8,6 procent jämfört med 8,5 procent under samma period föregående år.

Januari–mars 2013

  • Omsättning 109,6 (106,4) MSEK
  • Rörelseresultat (EBIT) 9,4 (9,0) MSEK
  • Rörelsemarginal 8,6 (8,5) procent
  • Periodens resultat 7,3 (6,8) MSEK
  • Periodens resultat per aktie (före och efter utspädning) 0,54 (0,50) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,9 (–4,3) MSEK

Den fullständiga rapporten finns på Avega Groups hemsida http://www.avegagroup.se/.

Informationen är sådan som Avega Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 15:00 den 23 april 2013.

Stockholm den 23 februari 2013, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

 Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera