Redeye - Avega Group - Utdelningsfest framöver

Avegas rapport för det tredje kvartalet prickade våra estimat väldigt väl. Bolaget rapporterade en försäljning på 82,5 MSEK (prognos 84,1 MSEK) samt en EBIT på 7 MSEK, vilket motsvarar en marginal på starka 8,5 procent.

Regionerna Stockholm och Väst fortsätter leverera fina resultat, där Väst klart överträffade vår prognos. Svårare är det för regionen Öresund. En tung telekommarknad samt personalomställningar ser vi som sannolika förklaringar till denna svaghet.

Bolagets vinst per aktie (VPA) för de tre första kvartalen uppgick till 1,36 SEK, detta överstiger till och med förra årets vinst. Vi ser en sannolik höjning av utdelningen under 2015 till 1,55 SEK per aktie. Sett till vår prognos handlas Avega till en attraktiv direktavkastning på närmare 7 procent. Vidare har vi även gjort några mindre justeringar av våra estimat, vilket sänker vårt motiverade värde. Läs mer i analysen nedan. 

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/G8tp4I 

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera