Solid utveckling och god tillväxt för Avega Group

Orderläget är fortsatt mycket bra med god investeringsvilja bland såväl nya som gamla kunder. Vi behåller därför vår tillväxtambition. Genom att fortlöpande fokusera på strategiska kundutmaningar ska vi fortsätta ta marknadsandelar. Att bevaka rådande marknadstrender för att kunna möta kundernas framtida behov är en del av vårt framgångskoncept.

April–juni 2011
•  Omsättning 97,3 (71,9) MSEK
•  Rörelseresultat (EBIT) 11,8 (7,8) MSEK
•  Rörelsemarginal 12,1 (10,8) procent
•  Periodens resultat 8,9 (6,1) MSEK
•  Periodens resultat per aktie före utspädning 0,66 (0,53) SEK
•  Periodens resultat per aktie efter utspädning 0,66 (0,52) SEK
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,0 (12,2) SEK

Januari–juni 2011
•  Omsättning 194,3 (135,9) MSEK
•  Rörelseresultat (EBIT) 25,5 (13,5) MSEK
•  Rörelsemarginal 13,1 (10,0) procent
•  Periodens resultat 19,1 (10,3) MSEK
•  Periodens resultat per aktie före utspädning 1,40 (0,89) SEK
•  Periodens resultat per aktie efter utspädning 1,40 (0,87) SEK
•  Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,3 (9,1) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT- och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB har ca 350 anställda och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar