Ulf Sundelin tillförordnad affärsområdesansvarig inom Avega Group

Under 2012 har Avega Group gjort en grundlig genomgång av verksamheten för att skapa förutsättningar för en förbättrad verksamhet under 2013. I samband med detta arbete har Ulf Sundelin utsetts till tillförordnad affärsområdesansvarig, Technology. Han ersätter därmed Åsa Holmberg som omedelbart lämnar Avega Group och sin roll som senior ledare och medlem i ledningsgruppen. Ulf Sundelin har varit anställd hos Avega Group sedan 2001, har gedigen erfarenhet och ingår i ledningsgruppen. En rekryteringsprocess pågår för att tillsätta en ny permanent affärsområdesansvarig.

”Åsa Holmberg har lett arbetet med stort engagemang och bidragit till företagets utveckling under de senaste åren. Nu satsar vi på ett nytt, innovativt ledarskap för affärsområdet Technology, som innefattar tjänster inom arkitektur, agila metoder, effektiv systemutveckling, infrastruktur och Enterprise Web” säger Jan Rosenholm.

Stockholm den 4 februari 2013, Avega Group AB (publ)

Denna information är sådan som Avega Group AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 februari 2013 kl. 17.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Rosenholm, VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00

 Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö och Göteborg. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se