Uppdelning av storägares aktieinnehav i Avega Group

Huvudägaren till Avega Group, Rosek Invest, meddelade i slutet på 2014 att de planerade att dela upp Rosek Invests innehav av aktier i Avega Group mellan två nya aktiebolag. Uppdelningen har nu genomförts.

Rosek Invest AB ("Rosek Invest"), som ägs av Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson, har varit huvudägare i Avega Group AB (publ) ("Avega Group") med 58 procent av rösterna i bolaget. Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson meddelade i november 2014 att de planerade att dela upp Rosek Invests innehav av aktier i Avega Group mellan två nya aktiebolag varav Jan Rosenholm och Lars-Erik Eriksson äger varsitt. Den 13 april 2015 genomfördes uppdelningen varvid Rosenholm Invest AB och Österby Invest AB nu äger 29 procent av rösterna i Avega Group vardera.

Stockholm den 14 april 2015, Avega Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Söderblom, Styrelseordförande Avega Group AB
Tel: 46 (0)70 940 90 01

Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus, vilket skapar ömsesidig framgång. Genom vår förmåga att attrahera och behålla de mest kvalificerade konsulterna inom varje specialistområde har vi för­månen att stödja våra kunder i utvecklingen av Nordens mest komplexa och spännande projekt. Genom fokus på kvalitet, lönsamhet och tillväxt, har vi sedan starten vuxit organiskt och alltid varit lönsamma. Avega Group AB grundades 2000, är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är etablerat i Stockholm, Malmö, Göteborg och Oslo. För mer information, besök www.avegagroup.se

Taggar:

Om oss

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, ­produkter och affärsmodeller genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer information, besök www.avegagroup.se