Delårsrapport InXL innovation AB (Publ) januari - juni 2013

God tillväxt och stärkt lönsamhet

Nyckeltal april - juni 2013

Omsättning                 20,7 (16,7) MKR         Rörelsemarginal      8,1 (3,6) procent

Rörelseresultat           1,7 (0,6) MKR             Kassaflöde                2,2 (-1,6) MKR

Resultat efter skatt     1,6 (0,6) MKR             Vinst per aktie          0,05 (0,02) SEK

Nyckeltal januari - juni 2013

Omsättning                 36,7 (31,9) MKR         Rörelsemarginal      5,2 (3,2) procent

Rörelseresultat           1,9 (1,0) MKR             Kassaflöde                1,1 (0,9) MKR

Resultat efter skatt     1,8 (0,9) MKR             Vinst per aktie          0,05 (0,03) SEK

VD:s KOMMENTARER

  • Årets andra kvartal har utvecklats positivt. InXL's omsättning uppgick till 20,7 (16,7) MKR vilket motsvarar en tillväxt på 24 %. Koncernens rörelseresultat ökade kraftigt jämfört med samma period föregående år till 1,7 MKR (0,6), vilket ger en marginal på 8,1 % (3,6). Kvartalet har också genererat ett starkt kassaflöde och vi har en stabil och god likviditet i bolaget, även efter den utdelning som nyss lämnades till aktieägarna avseende 2012. Vi fortsätter att fokusera våra dotterbolags erbjudanden och förväntar oss med detta kunna få en över året stabilare lönsamhetsutveckling.

  • Vi upplever en förbättring av marknadssituationen jämfört med årets första kvartal. Vi har fortsatt en stabil ström av förfrågningar och det finns många nya affärsmöjligheter, dock är det fortsatt långa beslutstider. Utvecklingen av InXL går enligt den plan som vi tidigare har satt upp och arbetet med att positionera våra dotterbolag börjar ge resultat. Avensia har haft ett mycket starkt kvartal och har för att klara sina leveranser sysselsatt många underkonsulter. Vi ser att det finns utrymme för att öka nyrekryteringen och under kvartalet har Avensia anställt nio personer. Grade har varit framgångsrika med e-Learning inom Hälso- och sjukvård och vann i slutet av föregående år stora kontrakt med både Region Skåne och Karolinska Universitetssjukhuset. Under kvartalet vann Grade i hård konkurrens ytterligare en stor upphandling av både kursproduktion och införande av vår plattform LUVIT till Västerbottens Läns Landsting.

  • Jag är ödmjuk inför de utmaningar och det konjunkturläge som antagligen kommer att fortsätta att prägla resten av året. Med entreprenörskap som grund kommer vi att fortsätta utveckla våra specialiserade dotterbolag, där en ökande bas av repetitiva intäkter ska ge en stabil framtida intjäningsförmåga. Under 2013 fokuserar vi på att ytterligare förbättra rörelseresultatet samtidigt som vi förstärker våra befintliga erbjudanden i samtliga dotterbolag. Året har inletts positivt och jag ser spännande trender på marknaden som kommer att skapa flera möjligheter för koncernen.

För ytterligare information, kontakta: Per Wargéus, VD Tfn: 0707-31 89 08 per.wargeus@inxl.se

Om oss

Avensia AB (publ) är Nordens ledande expertföretag inom digital handel. Vi levererar kompletta omnichannel-lösningar till företag med höga ambitioner och krav på sin verksamhet. Med erfarenhet från 100-tals stora e-handelsprojekt hjälper vi inte bara våra kunder med implementation av system utan även rådgivning och affärsutveckling. Sedan starten 1998 har vi målmedvetet byggt upp en spetskompetens i världsklass inom e-handelsområdet. Vår styrka ligger i att konvertera besökare till köpare med hjälp av en design som leder användarna från start till mål. Detta gör vi genom att implementera marknadsledande .NET-teknik inom e-handel, CMS, produktinformationshantering och personalisering. Våra kunder är Europabaserade och verksamma inom både B2C och B2B, i alla branscher från sport och mode till tillverkningsindustri. Vi har drygt 150 e-handelsexperter på våra kontor i Lund, Helsingborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Chicago och Cebu.http://www.avensia.com/

Prenumerera

Dokument & länkar