Outokumpu ökar sitt ägande i AvestaPolarit

Outokumpu ökar sitt ägande i AvestaPolarit Styrelsen för AvestaPolarit Oyj Abp har av Outokumpu informerats om att Outokumpu Oyj och Corus Group Plc har träffat en överenskommelse som innebär att Outokumpu förvärvar samtliga av Corus Group ägda AvestaPolarit aktier och att Outokumpu därefter har för avsikt att lägga ett kontantbud på resterande AvestaPolarit aktier till samma pris på 6,55 euro per aktie. Outokumpu äger idag 52,4% i AvestaPolarit och Corus Group 23,2% . Efter förvärvet av de Corus ägda AvestaPolarit aktierna ökar Outokumpus ägarandel till 75,6 av såväl aktier som röster. Styrelsen för AvestaPolarit har bildat en kommitté bestående av oberoende medlemmar för att utvärdera budet. Kommittén kommer att ge sitt utlåtande till budet till samtliga aktieägare i god tid innan acceptansperioden börjar i mitten av augusti. AvestaPolarit kommer att anlita utomstående expertis för att utvärdera budet. Under tiden fortsätter handeln i AvestaPolarit aktien som tidigare på börserna i både Stockholm och Helsingfors. Kontaktpersoner för ytterligare information: Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications Telephone: +46 8 613 3617 or +358 40 503 0750 e-mail: katarina.lybeck@avestapolarit.com Hannele Öbrink, Manager - Investor Relations Telephone: +46 8 613 4419 or +46 70 652 1032 e-mail: hannele.obrink@avestapolarit.com AvestaPolarit Koncernledningen Linnoitustie 4 A, PL 270, FIN-02601 Esbo, Finland. Tel: +358 9 5764 5511, fax: +358 9 5764 5555 Vasagatan 8-10, PO Box 16377, SE-103 27 Stockholm. Tel: +46 8 613 3600, fax: +46 8 613 3669 Säte: Esbo, Företags-ID: 0823312-4 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/01/20020701BIT00070/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar