Avesta Sheffields förvärv av Lee Steel Strip godkänt

Avesta Sheffields förvärv av Lee Steel Strip godkänt Avesta Sheffield AB (publ) har erhållit tillstånd från U.K. Office of Fair Trading samt konkurrensmyndigheterna i Tyskland och Irland att fullgöra det tidigare annonserade förvärvet av Lee Steel Strip Ltd. i Sheffield från Carclo Engineering Group plc. Köpeskillingen, som uppgår till 277 MSEK, avses erläggas den 12 november 1999. Lee Steel Strip har en världsledande ställning inom stålfjädrar och är specialiserat på tillverkning av olika typer av precisionsband, strukturvalsat band och liknande bandprodukter. Genom förvärvet, som är ett led i koncernens strategi att öka förädlingsvärdet, får Avesta Sheffield ett viktigt komplement till verksamheten inom precisionsband och kan utveckla nya marknader. Lee Steel Strip har ca 200 anställda vid anläggningen i Meadowhall, Sheffield. Verksamheten kommer att ingå i Avesta Sheffields affärsområde Precision Strip, som har verksamhet vid anläggningarna i Stocksbridge i England och Långshyttan i Sverige. Den sammanlagda försäljningsvolymen blir omkring 50 000 ton per år. För ytterligare information kontakta Barrie Cheetham, Senior Vice President, Sales & Marketing, Avesta Sheffield AB, telefon 08-613 36 17 eller Inga Lundberg, Manager, Investor & Media Relations, Avesta Sheffield AB, telefon 08-613 44 19. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00420/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar