Stipendier till Bo Ax:son Johnsons minne

STIPENDIER TILL BO AX:SON JOHNSONS MINNE För att hedra minnet av Bo Ax:son Johnson utdelas av Avesta Sheffield AB varje år fyra stipendier om vardera 60.000 kronor till studerande som bedriver tekniska högskolestudier. Varje stipendium avses att udelas med 10.000 kronor per termin, under förutsättning att 15 högskolepoäng avklarats varje termin. Stipendierna avser att stimulera ungdomar med naturlig hemvist i våra bruksorter till högre tekniska studier. TEKNISKA HÖGSKOLESTUDIER Behörighet att söka är studerande som bedriver tekniska högskolestudier vid något av våra svenska universitet eller högskolor. En förutsättning för att söka stipendiet är att gymnasiestudierna avslutats på någon av Avesta Sheffields verksamhetsorter i Sverige. Samtliga gymnasieskolor inom följande kommuner avses. Avesta kommun Degerfors kommun Eskilstuna kommun Fagersta kommun Hedemora kommun Karlskoga kommun Karlstads kommun Kristinehamns kommun Örnsköldsviks kommun URVAL Bland de sökande prioriteras de som valt tekniska högskolestudier inom de områden som är väsentliga för Avesta Sheffields framtida utveckling, dvs materialteknik, maskinteknik, teknisk fysik, elektonik, kemitieknik och industriell ekonomi. Hänsyn skall också tas till sökandens studieresultat vid universitet/högskola samt vad som framkommer vid personlig intervju. INFORMATION Information om stipendierna sprids dels genom Avesta Sheffields hemsida på Internet - www.avestasheffield. com - dels genom annonser och pressinformation i verksamhetsorternas lokaltidningar. BESLUT Beslut om tilldelning av stipendier skall fattas av en särskild stipendiekommitté under ledning av Avesta Sheffields personaldirektör. ANSÖKAN Ansökan inlämnas när studierna bedrivits i tre terminer. Ansökningstillfället går ut 31 mars 2000. Ansökningshandlingar kan beställas på telefon 08-613 36 31. Ansökan skickas till: Avesta Sheffield AB, Gunilla Olsson, Box 16377, 103 27 Stockholm. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00650/bit0002.pdf

Dokument & länkar