AvestaPolarits lokala MBL-förhandlingar om nedläggning av Degerfors Stainless slutförda

AvestaPolarits lokala MBL-förhandlingar om nedläggning av Degerfors Stainless slutförda MBL-förhandlingarna om en nedläggning av Degerfors Stainless verksamhet i Degerfors har idag slutförts. I enlighet med den plan, som offentliggjordes efter styrelsebeslutet i augusti, kommer smältverket och ämnesvalsverket i Degerfors att läggas ner i mitten på år 2003 och produktionen stegvis att överflyttas till Sheffield under åren 2002- 2003. Nedläggningen av Degerfors Stainless leder till att man inom AvestaPolarit i Degerfors minskar antalet anställda med 330 personer. Idag har AvestaPolarit totalt cirka 700 anställda på orten. AvestaPolarits affärsenhet Hot Rolled Plate (varmvalsad plåt) kommer att fortsätta bedriva sin verksamhet på Degerforsorten, och fokusera på att vidareutveckla verksamheten för att därmed kunna bibehålla och utveckla sin ställning som världens ledande producent av rostfri kvartoplåt. Företaget kommer nu att inrikta alla ansträngningar mot den omställningsprocess som föreligger. Det gäller i första hand att bygga upp framtidens Hot Rolled Plate -organisation, den del med ca 370 anställda som blir kvar i Degerfors, samt att på bästa sätt hjälpa övertalig personal till en varaktig försörjning inom eller utanför AvestaPolarit-koncernen efter omställningsprocessen. För ytterligare information kontakta: Leif Helgman, Executive Vice President - Human Resources Tel: (08) 613 3630, eller 070 656 5740 (mobil) Leif Rosén, Senior Vice President - Hot Rolled Plate Tel: (0586) 47 471, eller 070 330 4186 (mobil) Katarina Lybeck, Senior Vice President - Corporate Communications Tel: (08) 613 3617, eller +358 40 503 0750 (mobil) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00500/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00500/bit0001.pdf

Dokument & länkar