AvestaPolarits tredje kvartal svagare än förväntat

AvestaPolarits tredje kvartal svagare än förväntat I delårsrapporten för det andra kvartalet, april-juli 2001, uppgav AvestaPolarit att utsikterna för den närmaste framtiden präglas av osäkerhet, och att produktionsnivåerna kommer att bestämmas av efterfrågan på marknaderna. Trots att baspriserna på kallvalsat rostfritt stål och kvartoplåt på den europeiska marknaden förblev relativt stabila under det tredje kvartalet, juli-september, var efterfrågan lägre än väntat även med beaktande av den sedvanligt svagare semesterperioden. Efterfrågan var även låg i såväl USA som Asien. Nickelpriset fortsatte sjunka under kvartalet och genomsnittspriserna för nickel låg i september 1.600 USD/ton lägre än i juni. Detta har lett till betydande lagerförluster, som försämrat lönsamheten för det tredje kvartalet. AvestaPolarit drabbades även av en del produktionsproblem, som främst hänför sig till ny maskinell utrustning som togs i bruk i Avesta efter sommaruppehållet. Som ett resultat av ovannämnda blev försäljningen under perioden juli till september mer än 20 procent lägre än under föregående kvartal och rörelseresultatet blev lägre än förväntat, endast något över ett noll- resultat. Utsikterna för det fjärde kvartalet fram till årsskiftet är fortsättningsvis osäkra, i väntan på klarare besked om vilka följderna av händelserna i USA den 11 september kommer att bli på marknaden. Ytterligare information om AvestaPolarits resultatutveckling ges då bolaget publiceras sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet den 31 oktober 2001. AVESTAPOLARIT OYJ ABP Katarina Lybeck, Senior VP - Corporate Communications Tel: +46 8 613 3617 or +358 40 503 0750 (mobile) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00020/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00020/bit0001.pdf

Dokument & länkar