AVTECH bistår Emirates Airlines i projekt som ett led i implementering av Performance Based Operations.

AVTECH kommer att assistera Emirates Airlines i ett nyckelprojekt inom området Performance Based Operations (PBO), vilket förväntas resultera i ett effektivare flygtrafikflöde, ökad kapacitet samt minskad bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

Emirates FLOW-projekt är ett första steg i implementeringsprocessen av Performance Based Operations (PBO) i Mellanöstern. Systemet gör det möjligt för flygbolaget att, initialt två timmar före landning i Dubai, på ett strategiskt sätt sekvensera flygplanen med hänsyn till både affärsmässiga och operationella krav. Detta möjliggörs genom användning av ett antal datakällor, bland vilka kan nämnas flygplanets navigationsdatorer eller Flight Management System (FMS), vars data överförs via datalänk. Flow systemet utfärdar tidsrestriktioner (Required Time of Arrival, RTA), för inflygningspunkter i Förenade Arabemiratens luftrum.

Det är frivilligt för Kapten att följa RTA-tiden men man förutspår en hög användningsgrad, vilket leder till ett förbättrat flygtrafikflöde in till Dubai International Airport, minskad tid för flygplanen i vänteläge, minskad bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp samt en reducerad arbetsbörda för flygtrafikledningen såväl i Förenade Arabemiraten som i kringliggande länder.

Det förväntade projektresultatet innebär att Emirates flygplan, som representerar en hög procent av all trafik in till Dubai International, sekvenseras korrekt ur affärsmässig synvinkel för flygbolaget men underlättar även för flygtrafikledningen då man är separerade redan innan flygplanen kommit in i UAE:s flygrum.

AVTECH, som varit delaktigt i både koncept- och projektdefinition, kommer att bistå Emirates med fastläggandet av källdata, inklusive flygplansdata, samt i arbetet att sprida detta koncept till berörda parter och intressenter i regionen och assistera vid utbildning av Emirates piloter och dispatchers. Det är marknads- och försäljningsbolaget AVTECH Middle East LLC som ingår avtalet med Emirates Airlines medan AVTECH-gruppen Stockholm – Toulouse ansvarar för uppdragets utförande.

Lars GV Lindberg, VD för AVTECH Middle East LLC, säger:

“Vi är mycket glada över att Emirates Airlines har valt att arbeta med AVTECH i samband med implementeringprojektet av Time Based Operations. Den höga tillväxttakten och behovet av kapacitet och genomströmning men även operationell effektivitet och förutsägbarhet, är drivande faktorer i utvecklingen i Dubai och UAE. Detta är det första steget i riktning mot Performance Based Operations där flygbolaget direkt bidrar till ett organiserat flöde genom användning av tillgängliga system.”

Avtalsvärdet med Emirates Airlines beräknas till ca $ 150.000.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Johnston Lönnberg
Direkt: +46 (0) 8 544 104 82
E-mail: charlotte.johnston@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Om AVTECH Sweden AB (publ):AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.Web: www.avtech.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket glada över att Emirates Airlines har valt att arbeta med AVTECH i samband med implementeringprojektet av Time Based Operations. Den höga tillväxttakten och behovet av kapacitet och genomströmning men även operationell effektivitet och förutsägbarhet, är drivande faktorer i utvecklingen i Dubai och UAE. Detta är det första steget i riktning mot Performance Based Operations där flygbolaget direkt bidrar till ett organiserat flöde genom användning av tillgängliga system.
Lars GV Lindberg, VD AVTECH Middle East LLC