AVTECH Sweden AB godkänt för listning på NASDAQ OMX First North – handelsstart 20 februari.

NASDAQ OMX har godkänt AVTECH Sweden AB (publ) för listning på First North. Första dag för handel med AVTECHs aktie på First North blir måndagen den 20 februari 2012.

Handeln med företagets aktie på NASDAQ OMX First North kommer att ske under kortnamnet AVT B och med ISIN-kod SE0004270445. Bolaget har anlitat Thenberg & Kinde Fondkommission AB som Certified Adviser .

“Vår listning på NASDAQ OMX First North utgör ett viktigt steg mot uppfyllandet av de mål bolaget har satt upp:

- ökat förtroende från potentiella kunder och partners vad gäller vår kunskap och förmåga att kunna verka som ett professionellt bolag som har de finansiella verktyg en listning kräver, samt

- ökad tillgång till viktiga finansiella marknader för att bättre tillgodose de behov tillväxt innebär.” säger David Alvord, CEO.

I samband med AVTECH:s listning introducerar bolaget samtidigt sin nya hemsida med utökad information till investerare samt de som har ett intresse av regelbunden finansiell information och kommunikation från bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, CEO
Tel: +46 (0) 8 544 104 80
E-post: david.alvord @ avtech.aero

AVTECH Sweden AB,
Lönnvägen 2, S-184 43 Åkersberga, Sweden.
Tel: +46 (0)8 54 41 04 80
Fax: +46 (0)8 54 41 04 89
SE556568310801
www.avtech.aero

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm men bolaget har även kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten.

Taggar:

Om oss

Om AVTECH Sweden AB (publ):AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flyplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget har filialer i Toulouse, Frankrike och Dubai, Förenade Arabemiraten.Web: www.avtech.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vår listning på NASDAQ OMX First North utgör ett viktigt steg mot uppfyllandet av de mål bolaget har satt upp: - ökat förtroende från potentiella kunder och partners vad gäller vår kunskap och förmåga att kunna verka som ett professionellt bolag som har de finansiella verktyg en listning kräver, samt - ökad tillgång till viktiga finansiella marknader för att bättre tillgodose de behov tillväxt innebär, säger David Alvord, CEO.
David Alvord, CEO