AVTECH Sweden AB rekryterar nyckelpersoner inom finans, marknad och affärsutveckling.

AVTECH Sweden AB har nu gått in i en fas där man inser vikten av att stärka organisationen med expertis inom vissa områden inför en period med stark tillväxt såväl i Sverige som internationellt. Jonas Saric axlar rollen som Chief Financial Officer (CFO), Björn Olsson tillträder som Key Account Sales Manager och Charlotte Johnston Lönnberg har rekryterats som Head of Communications.

Jonas Saric är civilekonom i grunden och kommer närmast från tjänsten som CFO och tillika Marknadschef på LFV Aviation Consulting AB, LFV:s dotterbolag för internationell tjänsteexport inom Air Traffic Management (ATM). Jonas har 15 års erfarenhet från kvalificerade tjänster i internationella verksamheter, bl a inom ATM, digital kommunikation samt industriell retail, där han även har varit CFO för det First North Premier-listade bolaget Effnet Holding AB (publ).

- Jag ser med stor tillförsikt fram emot att arbeta för ett bolag i en bransch som står inför ett så betydande paradigmskifte som ATM-branschen står inför. Mitt i denna globalt pågående och omvälvande teknikutveckling skapas det för närvarande fantastiska möjligheter för AVTECH:s produkter och fortsatta utveckling, säger Jonas Saric.

Björn Olsson har mångårig erfarenhet från flertalet seniora positioner inom Sales & Marketing i flygbranschen och har närmast rekryterats från sin tjänst som Sales Director på Navtech. Björn har under sin tid på Navtech även varit ansvarig för att etablera bolagets affärsområde i Australien där han i samband med detta varit stationerad i flertalet år. Björn har även en teknisk bakgrund från SAS, med fokus på flight operations samt navigation.

Charlotte Johnston Lönnberg har en gedigen bakgrund inom språk och kommunikation och har förutom svenska högskolestudier inom detta område även en examen i marknadsföring från Storbritannien. Hennes erfarenhet innefattar flertalet tjänster, även med placering i Storbritannien, inom såväl marknadsföring som kommunikation, utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Sedan återflytten till Sverige 2003 har hon även i flera år arbetat med språk- och kommunikation på konsultbasis.

- AVTECH Sweden AB befinner sig mitt i en mycket spännande tillväxtfas och ser fram emot kommande listning på NASDAQ OMX First North senare i februari. Med sin kombinerade erfarenhet från listade företag och internationella verksamheter blir våra nyrekryteringar viktiga personer i den processen och ett betydande tillskott för AVTECH Sweden AB, säger David Alvord, CEO. Om den globala flygindustrin skall klara av sin nuvarande tillväxttakt, är implementering av högpresterande flygledarsystem, som AVTECH:s produkt, Aventus NowCast™, av avgörande betydelse. Det kommande året kommer att kräva extra insatser samt spetskompetens inom vissa områden för att bolaget skall kunna ta de nödvändiga tillväxtstegen, fortsätter Alvord.

Dessa rekryteringar, vilka möjliggjorts i och med AVTECH Sweden AB:s lyckade nyemission, är därmed helt i enlighet med bolagets planerade affärsstrategi för 2012.

Charlotte Johnston Lönnberg började på AVTECH Sweden AB i januari och både Jonas Saric och Björn Olsson kommer att tillträda sina respektive tjänster inom kort.

AVTECH Sweden har inför listningen på First North utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB, + 46 31 745 50 00, till Certified Advisor .

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Johnston Lönnberg
AVTECH Sweden AB
Direkt: +46 (0) 8 544 104 82
Vxl: +46 (0) 8 544 104 80
E-mail: charlotte.johnston@avtech.aero

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet.

Taggar:

Om oss

Om AVTECH Sweden AB (publ):AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.Web: www.avtech.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

AVTECH Sweden AB befinner sig mitt i en mycket spännande tillväxtfas och ser fram emot kommande listning på NASDAQ OMX First North senare i februari. Med sin kombinerade erfarenhet från listade bolag och internationella verksamheter blir våra nyrekryteringar viktiga personer i den processen och ett betydande tillskott för AVTECH Sweden AB, säger David Alvord, CEO. Om den globala flygindustrin skall klara av sin nuvarande tillväxttakt, är implementering av högpresterande flygledarsystem, som AVTECH:s produkt, Aventus NowCast™, av avgörande betydelse. Det kommande året kommer att kräva extra insatser samt spetskompetens inom vissa områden för att bolaget skall kunna ta de nödvändiga tillväxtstegen, fortsätter Alvord.
David Alvord, CEO