AVTECH Sweden erhåller kinesiskt patent på sin Aventus-produkt och fortsätter kommersialiseringen.

AVTECH Sweden får kinesiskt patent på AventusNowcast™, och visar därmed återigen global patenterbarhet på sitt system för vindoptimeringsprodukter, vilket utgör en viktig aspekt i bolagets fortsatta kommersialiseringsprocess och implementering av Performance Based Operations (PBO).

Den kinesiska flygtrafiksektorn är världens snabbast växande marknad. Godkännandet av AVTECH:s AventusNowcast™ system patent i Kina betyder att bolaget nu har patent på sina applikationer för flyg- och marksystem i Sverige, Europa, USA och Kina, och befäster därmed sin position på den mycket snabbt föränderliga och konkurrenskraftiga teknologimarknaden. Genom att kontinuerligt visa prov på patenterbara produkter visar AVTECH ett starkt och tydligt engagemang i fortsatt innovation samtidigt som bolaget går vidare med kommersialiseringen av sina produkter.

”I samband med att vi nu ser starten på implementeringsarbetet av Time Based Operations (tidsstyrd flygning, TBO) i Mellanöstern med Emirates Airlines i Dubai samt successivt i Europa 2013 genom SESAR-projektet, kommer de operationella fördelarna och det kommersiella värdet av AventusNowcast™ följaktligen att öka”, säger Lars GV Lindberg, VD för AVTECH Middle East LLC.

Vind är den externa påverkansfaktor som har störst inflytande på ett flygplans förmåga att flyga en optimal, säker och bensinsnål projektilbana genom luften. Om flygningen är tidsstyrd, dvs förutbestämd enligt en exakt tidtabell, är det absolut nödvändigt att ha tillgång till detaljerad och och uppdaterad information om vindförutsättningarna längs flygningens beräknade projektilbana samt få denna information överförd till flygplansdatorerna vid rätt tidpunkt, position och intervall.

AVTECH:s AventusNowcast™ system, en del av bolagets Performance Based Operations (PBO) portfolio, optimerar möjligheten till ”Gröna Inflygningar”, “Continuous Descent Approaches” (CDA) på fackspråk. Genom digital uppkoppling och överföring av ”skräddarsydd” vinddata i enlighet med flygplanets beräknade och optimerade projektilbana utgör systemet en avgörande aspekt när det gäller att möjliggöra det kommande paradigmskiftet inom flygindustrin, från analogt system (regelbaserat ) till digitalt (Performance Based Operations, PBO).

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte
Johnston Lönnberg
Direkt: +46 (0) 8 544 104 82
E-mail: charlotte.johnston@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.
Taggar:

Om oss

Om AVTECH Sweden AB (publ):AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.Web: www.avtech.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”I samband med att vi nu ser starten på implementeringsarbetet av Time Based Operations (tidsstyrd flygning, TBO) i Mellanöstern med Emirates Airlines i Dubai samt successivt i Europa 2013 genom SESAR-projektet, kommer de operationella fördelarna och det kommersiella värdet av AventusNowcast™ följaktligen att öka”, säger Lars GV Lindberg, VD för AVTECH Middle East LLC.
Lars GV Lindberg, VD AVTECH Middle East LLC