AVTECH tillkännager medlemsskap i konsortier som erhållit associerad partnerstatus inom SESAR JU samt uppger deltagande vid ATC Global i Amsterdam.

Dagarna innan den årliga flygtrafikledningskonferensen, ATC Global, i Amsterdam mellan den 6-8 mars 2012, bekräftar AVTECH Sweden sin partnerstatus med Single European Sky ATM Research (SESAR) Joint Undertaking (JU), inom tre olika verksamhetsområden. Det huvudsakliga målet med närvaron på konferensen är att utöka bolagets affärsverksamhet genom olika projektsamarbeten samt att söka nya affärsmöjligheter på den absolut främsta arenan för aktörer i flygtrafikledningsbranschen (ATM).

”SESAR är Europas unika och mycket ambitiösa flygtrafikledningsprogram som syftar till att modernisera och utveckla en helt ny generation av flygtrafikledningssystem som har blivit en nödvändighet i Europa. Programmet förenar samtliga aktörer inom flygtransportsektorn och riktar sig även till internationella motparter med målet att minska flygbranschens påverkan på miljön. Under konferensdagarna i Amsterdam, presenterar SESAR Joint Undertaking de framsteg som hittills gjorts samt ger en bild av utsikterna för 2012.”

(ATC Global Programme, 2012)

I augusti förra året, efter en uppmaning från SESAR JU att inkomma med bud, valdes AVTECH Sweden ut till projektmedverkan inom tre olika verksamhetsområden. Uppmaningen riktade sig enbart till små- och medelstora företag, forskningsorganisationer samt universitet och högskolor. AVTECH blir således representerat i tre olika konsortier av sammanlagt åtta möjliga. Dessa tre konsortier är:

  • MAGNITUDE Consortium (Airborne Systems)
  • INNOVATE Consortium (Validation)
  • ATM-Fusion (UAV/UAS)

Andra välrenommerade medlemmar i de nybildade konsortierna inkluderar: ENAC (Ecole Nationale de l’Aviation Civile), ONERA (Office National d’Etudes et de Recherches Aérospatiales), CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), INTA (Instituto Nacional de Técnica Aerospacial), The University Court of the University of Aberdeen (UNIABDN), The University of Edinburgh (UEDIN) och Deep Blue Srl (DBL).

Av övriga kandidater blev endast två utvalda och således även tillerkända direkt partnerstatus inom tre olika verksamhetsområden med SESAR JU, nämligen DLR (German Aerospace Center) och NLR (National Aerospace Laboratory Netherlands).

David Alvord, CEO på AVTECH, kommenterar:

”Vi ser mycket fram emot att närvara vid årets ATM konferens, ATC Global , i Amsterdam. Vi har för avsikt att få möjlighet att delta i både intressanta samt produktiva diskussioner i de nybildade konsortierna men även träffa nya potentiella kunder och samarbetspartners i syftet att utöka vår affärsverksamhet. Utställningen ugör en mycket viktig mötesplats med hänvisning till de många möjligheterna till nätverkande, utbyte av kunskaper och erfarenheter samt att helt enkelt få tillfälle att träffa kollegor och andra intressanta och viktiga aktörer inom flygtrafikledningsbranschen.”

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Johnston Lönnberg
AVTECH Sweden AB
Direkt: 46 (0) 8 544 104 82
Vxl: 46 (0) 8 544 104 80
E-post: charlotte.johnston@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med  kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Om AVTECH Sweden AB (publ):AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.Web: www.avtech.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ser mycket fram emot att närvara vid årets ATM konferens, ATC Global , i Amsterdam. Vi har för avsikt att få möjlighet att delta i både intressanta samt produktiva diskussioner i de nybildade konsortierna men även träffa nya potentiella kunder och samarbetspartners i syftet att utöka vår affärsverksamhet. Utställningen ugör en mycket viktig mötesplats med hänvisning till de många möjligheterna till nätverkande, utbyte av kunskaper och erfarenheter samt att helt enkelt få tillfälle att träffa kollegor och andra intressanta och viktiga aktörer inom flygtrafikledningsbranschen.
David Alvord, CEO