Betydelsefullt forskningsstöd till AVTECH för arbete inom Performance Based Operations.

AVTECH Sweden AB kommer att erhålla 3,0 MSEK i forskningsstöd från VINNOVA (Verket för Innovationsutveckling) som därmed möjliggör en större satsning inom forskningsområdet Wake Vortex (vingspetsvirvlar), ett av bolagets viktigaste forskningsområden inom prestandabaserad flygtrafikledning (Air Traffic Management, ATM). Kontroll på Wake Vortex ökar flygsäkerheten avsevärt samt höjer flygsystemets kapacitet.

AVTECH vill erbjuda marknaden en samling unika produkter som möjliggör det man på branschspråk kallar för ”Performance Based Operations” eller prestandabaserad operation. Denna term syftar till förmågan att kunna optimera flygrutter, tidsåtgång, energiförbrukning, miljöpåverkan, flygsäkerhet och ekonomi.

VINNOVA:s kriterier för anslag inom ramen för programmet ”Forska och Väx” anger bl a att ett givet forskningsområde måste uppfylla kraven på en kombination av samhällsnytta och kommersiell potential. Därav innebär detta viktiga ekonomiska stöd att AVTECH som bolag även får en bekräftelse på att man forskar fram produkter vars kommersiella framgång bedöms som marknadsmässig. Detta, i sin tur, utgör en väsentlig kvalitetsstämpel för ett bolag som befinner sig in en viktig tillväxtfas.

AVTECH:s FoU-chef Anders Palm kommenterar:

Det är mycket glädjande att VINNOVA bekräftar vikten av detta forskningsområde som har stor kommersiell potential. Detta stöd möjliggör vår tillväxt med rekrytering av forskare och resulterar i FoU arbete som har stort intresse hos våra kunder. Företaget kan nu ta nästa steg och vidmakthålla vår höga FoU nivå för lösningar för det kommande prestandabaserade Air Traffic Management systemet.”

Flera internationella organ har nytta av de produkter AVTECH utvecklar samt den fortsatta forskning som bolaget fortlöpande bedriver. Bland dessa återfinns bl a ICAO:s ”Wake Turbulence Study Group”.

The ICAO WTSG continues to benefit from the direct, excellent expertise of AVTECH in all areas associated to development of future performance-based mitigation strategies.”

För mer information:
Charlotte Johnston Lönnberg
Direkt: +46 (0) 8 544 104 82
E-mail: charlotte.johnston@avtech.aero

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globlal flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.

Taggar:

Om oss

Om AVTECH Sweden AB (publ):AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.Web: www.avtech.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket glädjande att VINNOVA bekräftar vikten av detta forskningsområde som har stor kommersiell potential. Detta stöd möjliggör vår tillväxt med rekrytering av forskare och resulterar i FoU arbete som har stort intresse hos våra kunder. Företaget kan nu ta nästa steg och vidmakthålla vår höga FoU nivå för lösningar för det kommande prestandabaserade Air Traffic Management systemet.
Anders Palm, FoU-chef på AVTECH Sweden