Redeye: AVTECH - High growth ahead

In its Q4 report, AVTECH reported a turnover of SEK 3.1 million, slightly below our expectations, which amounted to SEK 4.2 million. We think AVTECH will be more successful in signing contracts in the future with the communicated success story of SWA, EasyJet and Lufthansa.

In our financial projections we have, however, reduced our expectations on net sales. In our more ”conservative” approch net sales will have a CAGR of 64% between 2018-2020. Continue reading at: https://goo.gl/ybHNtW 

Start following companies at Redeye to receive the latest equity research within Life Science and Technology.

This is a press release from Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se 

Om oss

Om AVTECH Sweden AB (publ):AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.Web: www.avtech.se

Prenumerera