Redeye: AVTECH - Negotiations intensified

AVTECH’s quarterly result was in line with our expectations. Negotiations with three of Lufthansa Group’s subsidiaries and Norweigan has been intensified in the last months. We think an Aventus Nowcast Full Flight contract will be signed with at least one of these companies in three to six months.

Read Tomas Otterbeck's latest reseach update at: https://goo.gl/BPafW3

Start following companies at Redeye to receive the latest equity research within Life Science and Technology.

This is a press release from Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/ 

Om oss

Om AVTECH Sweden AB (publ):AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.Web: www.avtech.se

Prenumerera