Redeye: Avtech - Fleet-wide easyJet deployment

Tomas Otterbeck, Tech analyst at Redeye, has released an updated Research Report on Avtech Sweden. Read more and download the full report: https://goo.gl/6wihoK

Become a member at Redeye in order to follow the company and get access to the latest analyses and updates.

This is a press release from Redeye - Research Powered Investment Banking. http://www.redeye.se/

Om oss

Om AVTECH Sweden AB (publ):AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.Web: www.avtech.se

Prenumerera