Bredare hållbarhet på ÅWL

ÅWL Arkitekter breddar nu sitt hållbarhetsarbete för att kunna utforma mer hållbara hus och stadsdelar. Tre medarbetare har den senaste tiden specialiserat sig inom BREEAM communities, internationell passivhusexpertis och Miljöbyggnad. 

Som en del av en långsiktig satsning på mer hållbara hus och städer stärker ÅWL sin kompetens, bland annat genom att utbilda sina medarbetare inom olika kunskapsområden och certifieringssystem.

Företaget vill särskilt följa med i utvecklingen inom BREEAM communities, berättar Peter Henriksson, som nyligen utbildat sig inom området:
- BREEAM communities är ett verktyg för att skapa långsiktig hållbarhet och ha ett helhetsperspektiv vid utformandet av nya stadsdelar. Det innefattar därför inte bara miljöhänsyn och energiförbrukning, utan också social och ekonomisk hållbarhet, säger Peter Henriksson.

Tomas Westblom, miljöansvarig och handläggande arkitekt på ÅWL Arkitekter, berättar att företaget nu siktar på att fler i företaget ska utbilda sig inom hållbarhet:
- Vi vill ha ännu fler typer av kompetens på området, så att de kompletterar varandra. Ett exempel är passivhus, där vi nu har en nycertifierad internationell passivhusexpert, Michael Englund, säger Tomas Westblom.

Förutom nyare typer av certifieringar arbetar ÅWL Arkitekter med den idag dominerande certifieringen i Sverige, Miljöbyggnad.
- Vi har en mycket bra grund att stå på, men samtidigt tycker vi det mest intressanta just nu är att delta i utvidgningen av hållbarhetsbegreppet, till exempel genom BREEAM communities, säger Tomas Westblom.

För mer information, kontakta:
Tomas Westblom, miljöansvarig, ÅWL Arkitekter, tel. 08-555 786 89, tomas.westblom@awlark.se

Om ÅWL Arkitekter
ÅWL Arkitekter är ett arkitektkontor som arbetar integrerat med hus- och landskapsarkitektur. Företaget har omfattande uppdrag inom bostäder, kontor, kommersiella och offentliga lokaler, landskap samt stadsplanering.

ÅWL Arkitekter startades 1983. Idag består företaget av 60 arkitekter och ingenjörer.
Företaget har kontor i Stockholm och Norrköping, men har uppdrag över hela Sverige. Exempel på aktuella projekt är Fredriksdal vid Skanstullsbron och kontorshuset Svea Artilleri, som är certifierat enligt LEED.

Mer information: www.awlark.se

Taggar:

Dokument & länkar