Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål Torsdagen den 27 november 2003 Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål har vid sitt styrelsemöte i november fattat beslut om nya stipendier och anslag. Anslagen fördelar sig på bland annat följande programområden: Doktorandakuten Personliga stipendier utdelas till särskilt begåvade och behövande doktorander inom humaniora på undantag. Stipendium tilldelas: Doktorand Therese Nordlund, Stockholms universitet, erhåller 200,000 kronor i personligt stipendium för att skriva om Ledarskap i näringslivet. Doktorand Kate Larson, Uppsala universitet, erhåller 200,000 kronor i personligt stipendium för att skriva om begreppet Frihet. 1900-talets historia Fil. dir. Petteri Pietikäinen, Helsingfors universitet, erhåller 300 000 kronor i personligt stipendium för att forska kring Receptionen av den dynamiska psykologin under 1900-talet. Fil. mag. Anna Nilsson, Stockholms universitet, erhåller 200 000 kronor i personligt stipendium för att forska kring Receptionen av den dynamiska psykologin under 1900-talet. Doktorand Charlotte Tornbjer erhåller 50,000 kronor i personligt stipendium för att forska inom ramen för forskningsprojektet Kommunism och Nationalsocialism under ledning av Professor Kim Salomon vid Lunds universitet. Doktorand Sara Kärrholm Ovyar-Hosseini erhåller 200 000 kronor i personligt stipendium för att forska inom ramen av forskningsprojektet Det kalla krigets berättelser under ledning av Professor Kim Salomon vid Lunds universitet. Staden Två doktorander i projektet Den mänskliga staden vid Lunds universitet under ledning av Professor Johan Rådberg: Thomas Nylund och Lena Steffner erhåller vardera ett personligt stipendium på 200 000 kronor. Övrigt Tidskriften Forskning och framsteg har tilldelats ett anslag på 40 000 kronor. United World Colleges har tilldelats ett anslag på 350 000 kronor. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål är en kvalificerad allmännyttig stiftelse. Stiftelsen grundades år 1947 av Generalkonsul Axel Ax:son Johnson. Kurt Almqvist Verkställande direktör, Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål Frågor besvaras av Kurt Almqvist, E-post: kurt.almqvist@nordstjernan.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031127BIT00890/wkr0002.pdf

Dokument & länkar