Förvärvsavtalet av Ghana Gold AB omförhandlas

Stockholm, 2013-07-03

IGE Resources AB (IGE) och Alluvia Mining Ltd (Alluvia) har påbörjat en omförhandling av förvärvsavtalet av Ghana Gold AB som tecknades i januari 2013. Omförhandlingen avser strukturen och innehållet i förvärvsavtalet och parterna har redan kommit överens om att en nyemission av IGE-aktier ej ska finnas med i de nya villkoren. Parterna utvärderar även möjligheten att helt eller delvis reversera förvärvsavtalet. Resultatet av omförhandlingarna kan dock bli föremål för godkännande av aktieägarna på den kommande årsstämman den 2 augusti 2013. IGE kommer att offentliggöra mer information om den nya avtalsstrukturen i god tid före årsstämman på bolagets webbplats www.ige.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Terje Engstrøm Lien
VD och Koncernchef, IGE Resources AB
Tel: + 47 926 15 167
E-mail: tel@ige.se

 

IGE Resources AB (publ) is a Scandinavian asset management and development company within natural resources. IGE’s portfolio currently consists of several diamond exploration and production assets in Southern Africa and Nickel Mountain Resources AB (publ) owning Scandinavia’s largest nickel deposit. IGE is headquartered in Stockholm and its shares are listed on the Oslo Stock Exchange (ticker: IGE). Please refer to www.ige.se for more detailed information.

Prenumerera

Dokument & länkar