Stockholms Tingsrätt avkunnar sin dom avseende klander

Som tidigare kommunicerats, från den extra bolagsstämma som hölls den 25 April 2013, bemyndigades styrelsen för IGE att besluta om nyemission av 50.000.000 aktier som delbetalning för bolagets pågående förvärv av Ghana Gold. En minoritet av aktieägare lämnade därefter in ett s k klander mot registreringen till Bolagsverket. Tingsrätten i Stockholm har nu avkunnat sin dom och förklarar beslutet på den extra bolagsstämman som ogiltig.

IGE har valt att inte bestrida inlämnade klander eftersom omförhandlingen av struktur, innehåll och villkor i avtalet med Alluvia Mining Ltd pågår samt att parterna redan har kommit överens om att en nyemission av IGE-aktier ej ska finnas med i de nya villkoren. Som tidigare kommunicerat utvärderar parterna även möjligheten att helt eller delvis reversera förvärvsavtalet.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Terje Engstrøm Lien
VD och Koncernchef, IGE Resources AB
Tel: + 47 926 15 167
E-mail: tel@ige.se


IGE Resources AB
(publ) is a Scandinavian asset management and development company within natural resources. IGE’s portfolio currently consists of several diamond exploration and production assets in Southern Africa and Nickel Mountain Resources AB (publ) owning Scandinavia’s largest nickel deposit. IGE is headquartered in Stockholm and its shares are listed on the Oslo Stock Exchange (ticker: IGE). Please refer to www.ige.se for more detailed information.

Prenumerera

Dokument & länkar