2013 – Goda resultat trots utmanande affärsläge

Axel Johnson-koncernen hade en god utveckling under året trots den svaga konjunkturen under framförallt inledningen av året. Fyra av sju koncernbolag redovisade ett bättre resultat än föregående år, där Novax och Axfood nådde sina bästa resultat hittills. Sammantaget redovisade Axel Johnson sitt högsta resultat i företagets historia.

Koncernens totala omsättning uppgick till 64 573 mkr (62 638), en ökning om 3 procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 1 821 mkr (1 623), en ökning om 12 procent. Koncernens rörelseresultat, exklusive avskrivningar av immateriella tillgångar, uppgick till mkr 2 411 mkr (2 269).

Liksom 2013 förväntas 2014 bjuda på blandade marknadsförutsättningar med en fortsatt ekonomisk ovisshet i vår omvärld. På Axel Johnson kommer vi att lägga kraften på det vi själva kan påverka för att ge våra kunder bästa möjliga upplevelser. Arbetet med att öka inslaget av tjänster och service i våra erbjudanden fortsätter, samtidigt som vi ska vara snabba på att fånga upp de trender som påverkar våra verksamheter. Detta innebär bland annat att vi ska dra nytta av utvecklingen av e-handel och den digitala utveckling, och att vi kommer fortsätta lägga stort fokus på den övergripande omställningen till ett ännu mer hållbart företagande. Ett exempel är Axelerate som lanserades under hösten, unik en satsning för att öka mångfalden i ledande positioner inom hela Axel Johnson-koncernen.

Stockholm den 5 mars 2014

Fredrik Persson, vd och koncernchef

Höjdpunkter i koncernbolagen 2013                                                                                                                                                           

  • Axel Johnson International har under året genomfört tre förvärv, som bland annat har bidragit till att stärka bolagets position som en ledande leverantör av industripumpar och tillbehör i Europa.
  • Axfood har framgångsrikt implementerat det nya affärssystemet inom Dagab och genomgripande nysatsningar har gjorts på digitala kundprogram inom Willys och Hemköp.
  • Inom Axstores lanserade Åhléns sitt nya café-koncept Café Å Lait och Kicks ökade försäljningen av egna märkesvaror efter flera lyckade lanseringar. Lagerhaus etablerade fyra butiker i Japan via shops-in-shops i samarbete med APITA.
  • Martin & Servera ökade sin försäljning och tog marknadsandelar. Under hösten tillträdde Håkan Åkerström som vd och efterträdde Christer Lind som gick i pension.
  • Mekonomen Group har under året arbetat med att effektivisera processer och rutiner. Ett inköpssamarbete inleddes med det polska företaget InterCars och de egna märkesvarorna ProMeister samt CarWise lanserades.
  • Novax förvärvade 33 procent av aktierna i Concept Motion, en ledande leverantör av träningsutrustning, och 18 procent av aktierna i det digitala utbildningsbolaget Hyper Island. Innehavet i Trygga Hem om drygt 9 procent avyttrades.
  • Svensk Bevakningstjänst lyckades öka försäljningsvolymer på nya kunder med cirka 12 procent, trots tuffa marknadsförutsättningar med hård prispress.

Koncernbolagens omsättning och resultat

Koncernbolag Ägarandel Omsättning (mkr) Resultat efter finansnetto (mkr)
2012 2013 2012 2013
Axel Johnson International 100% 6 177 5 908 277 241
Axfood ca. 50% 36 306 37 522 1 162 1 278
Axstores 100% 7 261 7 436 50 182
Martin & Servera 70% 11 331 12 102 71 161
Mekonomen Group ca. 26% 5 292 5 740 474 429
Novax 100% - - 49 73
Svensk Bevakningstjänst 100% 850 865 46 30

Ytterligare information finns i Axel Johnsons årsberättelse för 2013 som offentliggörs på www.axeljohnson.se den 25 mars.

Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera (70%), Novax, Svensk Bevakningstjänst samt delägda börsnoterade Axfood (ca 50%) och Mekonomen Group (ca 26%). Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 71 miljarder kronor och har omkring 22 000 anställda (2013). Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Axel Johnson koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.

    

Ytterligare information finns i Axel Johnsons årsberättelse för 2013 som offentliggörs på www.axeljohnson.se den 25 mars.

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Prenumerera

Dokument & länkar