Axel Johnson AB blir delägare i Mitt Liv

Axel Johnson AB blir från och med 28 januari 2016 näst största ägare i Mitt Liv. Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald, och är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Det innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. För Axel Johnson är delägarskapet ett uttryck för ett samhällsengagemang som också på sikt skapar nytta för Axel Johnsons koncernbolag. För Mitt Liv innebär det att kunna växa och möta den ökade efterfrågan på mångfaldskompetens och kvalificerad arbetskraft.

Mitt Liv arbetar både med de som vill in på den svenska arbetsmarknaden och med företag och organisationer som ska ta emot. Mitt Liv erbjuder ett kurs- och mentorprogram för högutbildad utländsk kompetens, samt ett partnerprogram till de företag och organisationer som vill fokusera på mångfald och vill hjälpa till att bygga broar i det svenska samhället. Sedan starten år 2008 har över 1000 adepter gått igenom mentorsprogrammet. Mitt Liv erbjuder också konsulttjänster genom ”Mitt Livs Konsulting” och – inom kort – ”Mitt Livs Rekrytering”.

Axel Johnson har tydliga målsättningar för mångfald. Målen är jämn könsfördelning och minst 20 procent med internationell bakgrund till år 2020 bland ledarna i koncernens alla bolag. För att lyckas med detta behöver Axel Johnson ökad kunskap men också starkare partnerskap. Genom ägarskapet i Mitt Liv kommer Axel Johnson och koncernbolagen få tillgång till fler verktyg och möjligheter för att nå mångfaldsmålen.

Axel Johnson AB har via ägarna och styrelsen ett tydligt samhällsengagemang. Delägarskapet är ett sätt att stödja Mitt Livs verksamhet utan något eget finansiellt intresse. Sofia Appelgren, VD och grundare, har med hjälp av sina medarbetare växt verksamheten från ensamföretagare till snart sjutton anställda, och med verksamhet i fyra regioner. Genom nyemissionen är förhoppningen att Mitt Liv ska kunna nå ännu fler de närmaste åren.

Pia Anderberg, Direktör för HR och Förnyelse i Axel Johnson, har föreslagits som ordförande för Mitt Liv. Styrelsen beslutas på årsstämman den 28 januari.  

— Med Axel Johnson som nya ägare i Mitt Liv får vi en långsiktig, trygg och klok delägare som har mycket att bidra med. Tillsammans vill vi nu öka takten för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden och bidra till ett mer inkluderande Sverige, säger Mitt Livs VD, Sofia Appelgren.

— Vi är imponerade över Sofias och resten av Mitt Livs arbete. Vi hoppas att vi tillsammans med Sofia och övriga delägare kan utveckla och växa verksamheten. Det förtjänar den, säger Pia Anderberg.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fakta om Axel Johnson
Axel Johnson AB består idag av Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera (70%), Novax, samt delägda börsnoterade Axfood (ca 50%), Mekonomen Group (ca 26%) och Dustin (20%). Axel Johnson AB ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. Antal anställda i hel- och delägda bolag: cirka 20 000. Omsättning i hel- och delägda bolag: cirka 72 miljarder SEK. Läs mer på www.axeljohnson.se

Fakta om Mitt Liv
Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät vill vi öppna dörrar för högutbildad utländsk kompetens. Mitt Liv arbetar också med företag och organisationer som aktivt vill arbeta med mångfaldsfrågor. Att Mitt Liv är ett socialt företag, innebär att vi adresserar samhällsproblem med innovativa lösningar och affärsmässiga metoder. Mitt Liv är dessutom ett AB (svb), aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten och på så vis genererar ytterligare platser i programmet. Läs mer på www.mittliv.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Presskontakt

Mitt Liv — Sylvia Rezania, 0735-39 58 98, sylvia@mittliv.com

Axel Johnson — Kerem Yazgan, 0702-89 29 99, kerem.yazgan@axeljohnson.se

Kerem Yazgan
kommunikations- och hållbarhetschef på Axel Johnson
0702-89 29 99,  kerem.yazgan@axeljohnson.se

Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera (70%), Novax samt delägda börsnoterade Axfood (ca 50%) och Mekonomen Group (ca 26%). Totalt omsätter de hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 72 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda (2014). Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Axel Johnson koncernen ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.

Om oss

Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2016 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson AB cirka 72 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Fakta om Mitt Liv: Mitt Liv är ett socialt företag som arbetar för ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät vill vi öppna dörrar för högutbildad utländsk kompetens. Mitt Liv arbetar också med företag och organisationer som aktivt vill arbeta med mångfaldsfrågor. Att Mitt Liv är ett socialt företag, innebär att vi adresserar samhällsproblem med innovativa lösningar och affärsmässiga metoder. Mitt Liv är dessutom ett AB (svb), aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten och på så vis genererar ytterligare platser i programmet. Läs mer på www.mittliv.com
Twittra det här
Fakta om Axel Johnson: Axel Johnson AB består idag av Axel Johnson International, Axstores, Martin & Servera (70%), Novax, samt delägda börsnoterade Axfood (ca 50%), Mekonomen Group (ca 26%) och Dustin (20%). Axel Johnson AB ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. Antal anställda i hel- och delägda bolag: cirka 20 000. Omsättning i hel- och delägda bolag: cirka 72 miljarder SEK. Läs mer på www.axeljohnson.se
Twittra det här

Citat

Vi är imponerade över Sofias och resten av Mitt Livs arbete. Vi hoppas att vi tillsammans med Sofia och övriga delägare kan utveckla och växa verksamheten. Det förtjänar den.
Pia Anderberg.
Med Axel Johnson som nya ägare i Mitt Liv får vi en långsiktig, trygg och klok delägare som har mycket att bidra med. Tillsammans vill vi nu öka takten för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden och bidra till ett mer inkluderande Sverige.
Mitt Livs VD, Sofia Appelgren.