Axel Johnson blir huvudpartner till The Global Village och Järvaveckan


Axel Johnson blir huvudpartner till den ideella föreningen The Global Village som bl.a. arrangerar Järvaveckan - en mötesplats för politiker, invånare och näringsliv för att samtala om integration, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet. Totalt skänker Axel Johnson under tre års tid upp till 4,5 miljoner kr till The Global Village eller en stiftelse bildad av The Global Village.

Järvaveckan anordnas för tredje året i rad med syftet att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att minska avståndet mellan folk och folkvalda skapas bättre förutsättningar för alla medborgare att engagera sig i samhällsfrågor och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan.

– Inkludering och integration är en av de viktigaste frågorna för Sverige de kommande åren, och företag har ett stort ansvar i frågan. The Global Village är en framsynt organisation som har möjlighet att påverka på riktigt, med början i Järvaområdet, men så småningom i flera delar av Sverige. Vi vill som en partner till The Global Village eller en stiftelse bildad av The Global Village stödja dem i deras arbete med inkludering, integration, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet, och vi tror och hoppas att Järvaveckan blir Sveriges viktigaste mötesplats för frågor om mångfald och inkludering, säger Caroline Berg, ordförande Axel Johnson.

– Axel Johnson är en föregångare när det gäller att arbeta med hållbar utveckling utifrån ett socialt perspektiv, och visar mod och förändringsvilja genom att driva ett flertal projekt för ökad integration i samhället. Vi är otroligt glada och tacksamma över Axel Johnsons långsiktiga partnerskap, säger Ahmed Abdirahman, grundare av The Global Village och initiativtagare till Järvaveckan.

Axel Johnson kommer finnas på plats under Järvaveckan som pågår mellan den 9-17 juni 2018 på Spånga IP.

 

För mer information, kontakta:
Kerem Yazgan, d
irektör kommunikation och hållbarhet
kerem.yazgan@axeljohnson.se
070-289 29 99

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, KICKS, Martin & Servera (ägarandel 70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (ägarandel 50,1%) och Dustin (ägarandel 25%). Axel Johnsons netto-omsättning uppgår till cirka 77 miljarder kronor (2017), och koncernbolagen har sammanlagt omkring 20 000 anställda (2017). Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. Axel Johnson ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget Axfast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.

Taggar:

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Prenumerera