AXEL JOHNSONS BOKSLUT FÖR ÅR 2016

Bästa resultatet hittills för Axel Johnson
2016 är det bästa året hittills för Axel Johnson med ett resultat efter finansnetto på 3 698 miljoner kronor (2 165). Även justerat för försäljningen av vår ägarandel i Mekonomen Group och andra jämförelsestörande poster är 2016 det bästa året hittills i Axel Johnsons historia med ett resultat[1] på 2 848 miljoner kr (2 543).

Nettoomsättningen blev 72 327 miljoner kronor (69 551), en ökning med 4 procent jämfört med år 2015. Axfood, Martin & Servera, Novax och Kicks gjorde sina bästa resultat hittills, och alla våra koncernbolag förutom Åhléns uppvisade god tillväxt. Åhléns tillväxt och lönsamhet är under press till följd av ett tufft marknadsläge och omstruktureringskostnader.

Under 2016 gjorde vi ett antal stora förändringar. Vi sålde vår ägarandel i Mekonomen Group till LKQ Corporation, en av världens främsta distributörer av fordonsprodukter. Åhléns, Willys och Hemköp startade e-handel. Dessutom förvärvade Axfood mat.se. E-handeln inom mat står för lite mer än en procent av den totala dagligvaruhandeln i Sverige, men den växer kraftigt och kommer att bli ett mycket viktigt komplement till den fysiska butikshandeln. Förvärvet av mat.se positionerar Axfood väl inför denna utveckling.

– Axel Johnsons resultat på drygt 2,8 miljarder kronor visar att vi står starka. Men vi står inte still. Med Axel Johnsons starka balansräkning – och med fortsatt affärsutveckling och fler förvärv – har vi alla möjligheter att utvecklas väl åren framöver, säger Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef i Axel Johnson.

[1] Resultat efter finansnetto exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet.

  
Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Martin & Servera (ägarandel 70%), Novax, Kicks, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (ägarandel 50,1 %) och Dustin (ägarandel 25%). Axel Johnsons netto-omsättning uppgår till cirka 72 miljarder kronor, och koncernbolagen har sammanlagt omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. Axel Johnson ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget AxFast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.

Taggar:

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se