Drygt 98,4 procent acceptans i Erbjudandet till aktieägarna i D&D

Drygt 98,4 procent acceptans i Erbjudandet till aktieägarna i D&D Samgåendet fullföljs Redovisning av vederlag påbörjas Anmälningsperioden förlängd till och med 17 mars 2000 Tvångsinlösen kommer att påkallas Erbjudandet från Hemköpskedjan AB (publ) ("Hemköp") till samtliga aktieägare i D&D Dagligvaror AB (publ) ("D&D") med anledning av det föreslagna samgåendet mellan bolagen har accepterats av aktieägare i D&D representerande drygt 98,4 procent av det totala antalet aktier och röster i D&D. Samgåendet har godkänts av Konkurrensverket i Sverige. Samtliga villkor för erbjudandet har därmed uppfyllts varför samgåendet fullföljs. I syfte att möjliggöra för så många aktieägare som möjligt att acceptera erbjudandet har Hemköp beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 17 mars 2000. De aktieägare som accepterar erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden äger återta sin anmälan fram till och med den 17 mars 2000. Redovisning av vederlag för aktier inlämnade under den ursprungliga anmälningsperioden, till och med de 25 februari 2000, är beräknad att påbörjas den 10 mars 2000. Redovisning av vederlag för aktier inlämnade under den förlängda anmälningsperioden beräknas påbörjas omkring den 31 mars 2000. Hemköp kommer att vidtaga åtgärder för att möjliggöra tvångsinlösen av utestående D&D-aktier. Det Nya Dagligvarubolagets förvärv av en majoritetspost i Spar Finland kommer att genomföras snarast efter det att ett godkännande av förvärvet har erhållits av finska konkurrensmyndigheten. Besked beräknas erhållas i månadsskiftet mars/april år 2000. Enskilda Securities är rådgivare till Hemköp. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000712BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000712BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Prenumerera

Dokument & länkar