Fler nyanlända i arbete - hur gör vi?

Lärlingsprogrammet Nyanländ i Axfood är ett lyckat initiativ som får nyanlända i arbete. Vad krävs för att fler arbetsgivare ska se en breddad urvalsbas som en del av en långsiktig kompetensförsörjning? Och hur kan politiken skapa enkla och långsiktiga spelregler som förenklar för näringslivet att sätta nyanlända i arbete. 

Seminariet belyser utmaningar och lösningar för etablering på arbetsmarknaden. Lärlingen Sakinah berättar om sin erfarenhet som deltagare i programmet.

PANELDELTAGARE
Mikael Damberg
närings- och innovationsminister
Marie Svaton kommunikationsansvarig HR & projektledare Nyanländ i Axfood
Sakinah Khoja Mohammad deltagare i Nyanländ i Axfood
Johan Davidsson chefsekonom Svensk Handel
Lennart Grönberg utbildningspolitisk ombudsman Handelsanställdas förbund


MODERATOR
Kerem Yazgan kommunikations- och hållbarhetschef Axel Johnson

 

För mer information, kontakta:
Kerem Yazgan, d
irektör kommunikation och hållbarhet
kerem.yazgan@axeljohnson.se
070-289 29 99

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, KICKS, Martin & Servera (ägarandel 70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (ägarandel 50,1%) och Dustin (ägarandel 25%). Axel Johnsons netto-omsättning uppgår till cirka 77 miljarder kronor (2017), och koncernbolagen har sammanlagt omkring 20 000 anställda (2017). Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. Axel Johnson ingår som en av fyra fristående koncerner i Axel Johnson Gruppen tillsammans med fastighetsbolaget Axfast, amerikanska Axel Johnson Inc. och förvaltningsbolaget AltoCumulus.

Taggar:

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se