NovAx förvärvar 25% i Uni Safe AB

NovAx förvärvar 25% i Uni Safe AB NovAx, Axel Johnson Gruppens affärsområde för riskkapital, har slutit avtal om förvärv av 25 procent av kapitalet i Uni Safe AB, ett relativt nybildat svenskt företag med säte i Varberg. Resterande 75 procent ägs av grundaren Marie-Louise Janson. Jan Carl Adelswärd, ansvarig för NovAx, går i samband med förvärvet in i Uni Safes styrelse. Styrelseordförande är Curt Linderoth. Uni Safe utvecklar, monterar och säljer produkter inom datorsäkerhet och datorarbetsplatsens ergonomi. Produkterna lanserades på marknaden i maj 1997 och har en stor försäljningspotential, då datorstölder blivit ett allvarligt och mycket kostsamt samhällsproblem, som ökat betydligt i omfattning de senaste åren. Även produkter för att motverka och avhjälpa ergonomiska problem röner nu ett allt större intresse på marknaden. Företaget har fem anställda och omsatte 1998 cirka 2 mkr. Genom NovAx inträde tillförs Uni Safe sammanlagt 4 mkr, dels genom ägartillskott från Axel Johnson AB, dels genom lånefinansiering från Varbergs Sparbank och ALMI. Kapitalet ska användas till marknadsföringsåtgärder för att expandera i första hand på den nordiska marknaden. NovAx investerar i mindre, konsumentnära tillväxtföretag inom tjänste- och handelssektorn, som nått en kommersiell fas. För närmare upplysningar v g kontakta: Jan Carl Adelswärd, NovAx tel 08-701 61 75 /vxl 08-701 61 00 Göran Ennerfelt, VD & koncernchef, Axel Johnson AB tel 08-701 61 00 Axel Johnson Gruppen består av tre juridiskt och finansiellt fristående koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj, och är ett familjeföretag i fjärde generationen. Ursprunget är handelsföretaget A. Johnson & Co., grundat 1873. Axel Johnson Gruppen omsätter drygt 40 miljarder kronor och sysselsätter cirka 14.000 personer i 25 länder. Axel Johnson AB arbetar med livsmedel och andra konsumentvaror, såväl i import- och distributions- som detaljhandelsledet. Verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden med tyngdpunkt i Sverige. Omsättningen uppgår till cirka 30 miljarder kronor och antalet anställda till cirka 11.000 personer. Axel Johnson International AB arbetar med handel och distribution av huvudsakligen industriprodukter med tyngdpunkt på Europamarknaden. Omsättningen uppgår till drygt 4 miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1.200. Axel Johnson Inc. har sin verksamhet i Nordamerika, med tyngdpunkt i USA. Koncernen arbetar med tillverkning och handel inom affärsområdena Energi, Telekommunikation och Miljö. Omsättningen uppgår till drygt 9 miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1.600, varav huvuddelen finns i USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/20000712BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/27/20000712BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Axel Johnson AB är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2016 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson AB cirka 72 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Prenumerera

Dokument & länkar