Nya aktier emitteras i Hemköp i samband med samgåendet mellan Hemköp och D&D

Nya aktier emitteras i Hemköp i samband med samgåendet mellan Hemköp och D&D 25.358.595 nya aktier i Hemköpskedjan AB ("Hemköp") har emitterats i samband med fullföljandet av samgåendet mellan Hemköp och D&D Dagligvaror AB ("D&D") för att bilda "Det Nya Dagligvarubolaget". Antalet aktier i "Det Nya Dagligvarubolaget" (Hemköp) uppgår således efter nyemissionen till 50.358.595. De nyemitterade aktierna, av VPC temporärt benämnda "AkU", kommer att noteras på OM Stockholmsbörsens A-lista från och med den 17 mars 2000. De nyemitterade aktierna kommer att särnoteras med tillägg av beteckningen "U" i avvaktan på att ordinarie bolagsstämma beslutar om och verkställer utdelning avseende räkenskapsåret 1999. De nyemitterade aktierna, "AkU", berättigar till utdelning från och med för räkenskapsåret 2000. Särnoteringen kommer att upphöra efter avstämningsdagen för utdelningen. Frågor kan tillställas: Håkan Matz, VD i Hemköpskedjan AB Tel: 023-589 00 eller 070-589 22 11 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000712BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/15/20000712BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

Axel Johnson är en av Nordens ledande handelskoncerner som bygger och utvecklar verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden med tyngdpunkt i Norden. Koncernbolagen består idag av Axel Johnson International, Kicks, Martin & Servera (70%), Novax, Åhléns samt delägda börsnoterade Axfood (50%) och Dustin (25%). År 2017 omsatte totalt de idag hel- och delägda bolagen i Axel Johnson cirka 77 miljarder kronor och har omkring 20 000 anställda. Axel Johnson är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen och ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj. www.axeljohnson.se

Prenumerera

Dokument & länkar